Adgang er afvist – Access has been denied


Din adgang til Voksenbasen er desværre blevet afvist af vores firewall.

Blokeringen kan skyldes, at du har misbrugt sidens tjenester, foretaget ekstremt mange forbindelser til
visse tjenester på serveren eller du har forsøgt at anvende siden til ulovlige formål.

Hvis du mener, dette er en fejl, kan du sende en mail til [email protected], så ser vi gerne på det.

BEMÆRK: Der er ikke adgang til sidens funktioner via VPN eller web-proxy.
Det gælder ikke besøg, men kun oprettelse af profil, login og annonceoprettelser.

Denne blokering kan muligvis være midlertidig. For eksempel blokeres du i en time, hvis du gentagne gange indtaster forkert adgangskode til din profil.


Your access to Voksenbasen has been denied by our firewall.

The block may be put in effect due to your abuse of the site’s services, that you have connected an extreme number of times to
certain services on the server or you may have attempted to use the site for illegal purposes.

If you believe this to be an error, please send us an email at [email protected] and we will happily look at the situation.

BE AWARE that there’s no access to the site’s functions if you connect through a VPN or web proxy.
This doesn’t apply to visits, only to registering a profile, logging in and submission of ads.

This block may be temporary. For example, continuous attempts to log in with a wrong password will block your access for one hour.